Оксана УШАКОВА
Оксана УШАКОВА
Більше про викладача >>>
Викладач вищої категорії, викладач-методист, кандидат економічних наук
  • Магістр з фінансів, ПВНЗ "Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем'янчука", 2007
  • Магістр з педагогіки вищої школи, НУВГП, 2014
  • Магістр музичного мистецтва, РДГУ, 2021
  • Співрозробник Стандарту фахової передвищої освіти України: освітньо-професійний ступінь - фаховий молодший бакалавр, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 2021
  • Переможець Всеукраїнського конкурсу серед ЗФПО «Електронні освітні ресурси у професійній діяльності педагога» у номінації "Відкритий онлайн-курс", 2021
  • Експерт з акредитації у сфері ФПО, Державна служба якості освіти України, 2022
  • Член предметних (галузевих) експертної комісії з розгляду е-підручників та посібників, а також експертної групи з економіки, підприємливості та фінансової грамотності, Інститут модернізації змісту освіти МОН, 2022

Людина є багатою чи бідною залежно від міри користування, предметами необхідності,
зручності і задоволення.

Адам
Сміт
Засновник класичної
політекономії

Капітал - це частина багатства, якою ми жертвуємо, щоб примножити своє багатство.

Альфред
Маршалл
Засновник неокласичної
економіки

Спекулянти не завдають шкоди, якщо залишаються бульбашками на рівній поверхні потоку підприємництва.

Джон Мейнард
Кейнс
Основоположник
макроекономіки

Найбільшим капіталом країни є люди з їхньою майстерністю, досвідом і спонуканнями до корисної економічної діяльності.

Саймон КУЗНЕЦЬ_
Саймон
Кузнець
Американський
економіст, статистик

Прогнозувати середні економічні показники - це запевняти людину, яка не вміє плавати, що вона спокійно перейде річку вбрід, бо її середня глибина не більше 4-х футів.

Мілтон
Фрідман
Автор теорії
монетаризму

Споживач - це король, який є виборцем і використовує свої гроші в якості голосів, щоб досягти того, чого він хоче.

Пол
Самуельсон
Американський
економіст,
неокейнсіанець

Конференції і конкурси

Підвищення кваліфікації