Оксана УШАКОВА
ОКСАНА УШАКОВА
Більше про викладача >>>
Викладач вищої категорії, викладач-методист, кандидат економічних наук
  • Магістр з фінансів, ПВНЗ "Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем'янчука, 2007
  • Магістр з педагогіки вищої школи, Національний університет водного господарства та природокористування, 2014
  • К.е.н./доктор філософії з економіки природокористування та охорони навколишнього середовища, Національний університет водного господарства та природокористування, 2016
  • Співрозробник Стандарту фахової передвищої освіти України: освітньо-професійний ступінь - фаховий молодший бакалавр, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 2021
  • Підвищила кваліфікацію в межах підготовки експертів з питань акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, Державна служба якості освіти України, 2021
  • Переможець Всеукраїнського конкурсу серед закладів фахової передвищої освіти «Електронні освітні ресурси у професійній діяльності педагога» у номінації "Відкритий онлайн-курс", 2021
  • Член предметної (галузевої) експертної групи з економіки, підприємливості та фінансової грамотності, Інститут модернізації змісту освіти МОН, 2022

Людина є багатою чи бідною залежно від міри користування, предметами необхідності,
зручності і задоволення.

Адам
Сміт
Засновник класичної
політекономії

Капітал - це частина багатства, якою ми жертвуємо, щоб примножити своє багатство.

Альфред
Маршалл
Засновник неокласичної
економіки

За будь-якої спекуляції з акціями кожен знає, що гроза колись гряне, але вже після того, як йому вдасться зібрати золотий дощ.

Карл
Маркс
Німецький філософ,
економіст

Спекулянти не завдають шкоди, якщо залишаються бульбашками на рівній поверхні потоку підприємництва.

Джон Мейнард
Кейнс
Основоположник
макроекономіки

Прогнозувати середні економічні показники - це запевняти людину, яка не вміє плавати, що вона спокійно перейде річку вбрід, бо її середня глибина не більше 4-х футів.

Мілтон
Фрідман
Автор теорії
монетаризму

Споживач - це король, який є виборцем і використовує свої гроші в якості голосів, щоб досягти того, чого він хоче.

Пол
Самуельсон
Американський
економіст,
неокейнсіанець

Всеукраїнські і міжнародні науково-практичні конференції, конкурси

Підвищення кваліфікації