Базові джерела

 • Господарський кодекс України. Закон України № 436-ІV вiд 16.01.2003. Відомості ВР України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. С. 112.
 • Податковий кодекс України. Закон України № 2755-VI вiд 02.12.2010. Відомості ВР України. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17. С. 112.
 • Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України. Постанова Правління НБУ № 520 від 29.12.2000.
 • Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями: Постанова Правління НБУ № 514 від 03.12.2003.
 • Інструкція про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi. Постанова Правлiння НБУ № 22 від 21.01.2004.
 • Інструкцiя про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах. Постанова Правлiння НБУ № 492 вiд 12.11.2003.
 • Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Закон України № 2464-VI вiд 08.07.2010. Відомості ВР України. 2011. № 2-3. C. 11.
 • Про ціни і ціноутворення. Закон України № 5007-VI від 21.06.2012. Відомості ВР України. 2013. № 19-20. С. 190.
 • Фінанси підприємств: підручник / В. А. Міщенко, Н. О. Власова. К.: Світ книг, 2018. 437 с.

Допоміжні джерела

 • Митний кодекс України. Закон України № 4495-VI від 13.03.2012. Відомості ВР України. 2012. № 44-48. С. 552.
 • Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Наказ Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013.