Вітаю!

photo

Науково-педагогічну діяльність я розпочала у 2007 році в alma mater – ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем’янчука» – викладачем-магістром кафедри економіки підприємства.

Далі був практично 15-річний період роботи у ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП» викладачем економічних дисциплін, завідувачем кабінету фінансів, класним керівником, головою циклової комісії управління та адміністрування, завідувачем відділення, де здобуто багатогранний досвід, захищено кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища», відбулося кваліфікаційне зростання від спеціаліста до вищої категорії.

Паралельно розпочала працювати у структурі ВСП ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Нині працюю на посаді доцента кафедри економіки, обліку та фінансів Рівненського інституту, а також є викладачем, спеціалістом вищої категорії, викладачем-методистом Рівненського фахового коледжу.

Автор більше 80 наукових праць, у т. ч. співавтор 6 колективних монографій. Упорядник більше 30 навчально-методичних видань, у т. ч. 5 навчальних посібників.

З 2020 по 2024 роки – член Науково-методичної комісії з бізнесу, управління, соціальної роботи та сервісу за спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 22.10.2020 № 1297). За цей час стала співрозробником Стандарту ФПО України: освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (затверджено та введено в дію наказом МОН України від 22.06.2021 року № 700), із змінами у редакції наказу МОН України від 02.04.2024 № 434 (спец. 072 «Фінанси, банківська справа, страхуваня та фондовий ринок»).

Переможець Всеукраїнського конкурсу серед закладів ФПО «Електронні освітні ресурси у професійній діяльності педагога» у номінації «Відкритий онлайн-курс» із цим сайтом (2021). 

З 2022 року – експерт Державної служби якості освіти України з питань акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм ФПО.

З 2022 року – член предметної (галузевої) експертної комісії з розгляду е-підручників та посібників, а також експертної групи з економіки, підприємливості та фінансової грамотності Інституту модернізації змісту освіти МОН України з надання грифів навчальній літературі і програмам.

Член НДО ГО «Центр українсько-європейського наукового співробітництва» (2022).

Нагороджена Почесними грамотами Управління освіти і науки Рівненської ОДА за високий професіоналізм у роботі та вагомий особистий внесок у розвиток освіти Рівненщини (2014, 2016, 2019).